بازی مسابقه ای با ماشین ها جنگی  که داستان بازی این قرار است که شما باید با ماشین جنگی خود دشمنان خود را تعقیب کرده و و با سلاح های بسته شده برروی ماشین خود آنها را نابود سازید.می توانید در بازی از نیترو استفاده کنید و ضمن نابودسازی دشمنان خود از موزیک رادیوی ماشین خود لذت ببرید.گرافیک مورد قبول بازی به همراه مراحل و ویژگی های دیگر از بازی جاده و جنگجوها برای آیفون.
دانلود بازی جاده و جنگنجوها آیفون و آیپاد و آیپد Road Warrior 1.2