در بازی Incredible Circus هیجانی باور نکردنی از پرش موانع و حلقه های آتش و ابزارهای آکروبات را تجربه خواهید کرد. کلاه خود را بر سر بگذارید و مواظب خطرهای اطرافتان مانند حلقه های آتش باشید. در هر مرحله بازی جذاب تر و سرگرم کننده تر خواهد شد و می توانید بدل کاری های بیشتری انجام دهید.