در این بازی شما در نقش یک نینجا ظاهر می شوید که با دویدن به جمع کردن سکه ها می پردازید. در این بازی مسیرهای متفاوتی وجود دارد که در این راه ها موانعی وجود دارد که باید با پریدن، استفاده از ستاره های آهنی برای شکستن اشیا، دور زدن و... آنها را بگذرانید. این بازی دارای گیم پلی روان و ساده که تنها با کشیدن دست بر روی صفحه نمایشگر دستگاه خود می توانید سرعت حرکت نینجا را کنترل کنید و با ضربه زدن به صفحه نمایشگر به سمت موانع ستاره پرتاب کنید و آنها را نابود کنید.