در این بازی شما با استفاده از یک دوچرخه باید از موانع مختلف و ارتفاعات عبور کنید تا به هدف خود برسید. این بازی شامل انواع موانع همچون پیچ و خم های جاده، قرار گرفتن در دره ها، گودال ها، زمین های لغزنده، جاده های یخ بندان، کوه ها و ... می باشد. Pocket BMX در ۷ محل مختلف با ۲۲ مانع مختلف به اجرا در می آید. بازی دارای گیم پلی ساده و روان با کیفیت تصویر HD می باشد.